Výsledky vyhľadávania pre Alpy

ALPE Alpy, po slovinsky
ALPEN Alpy, po nemecky
ALPES Alpy, po francúzsky
ALPI Alpy, po taliansky
ALPS Alpy, po anglicky
ALPSKÝ týkajúci sa pohoria Alpy