Výsledky vyhľadávania pre Americ druz

AAPA American Association of Port Authorities, Americké združenie prístavných úradov (angl.skr.)
AE americká družica
AEM Application Explorer Mission, tri americké družice určené na diaľkový prieskum Zeme
AEROS americko-nemecká družica
AGENA americká družica
AMS americká vojenská družica
ANIE spojovacia americko kanadská družica
ANIK americko-kanadská spojenecká družica
ANIK americko-kanadská spojová družica
ATS americká družica