Výsledky vyhľadávania pre Amplituda

DN skr. deltaamplitúdy, deltaamplitúda (skr.)
FÁZA časový interval medzi amplitúdami jednotlivých prúdov (elektr.)
KN kosínusamplitúda (zn.)
UZOL miesto, v ktorom je amplitúda stojatej vlny stále nulová (fyz.)