Výsledky vyhľadávania pre Ang hmotn jedn

DRAM britská váhová jednotka, anglická hmotnostná jednotka
FAGGOT stará anglická jednotka hmotnosti pre oceľ, približne 54,43 kg
GAMA anglická jednotka intenzity magnetického poľa, grécky názov písmena „g“, jednotka hmotnosti
GRAIN anglická hmotnostná jednotka, gran
GRAN anglická hmotnostná jednotka, grain
POUND v anglosaských krajinách libra, britsko-americká jednotka hmotnosti = 0, 454 kg
TRUSS stará anglická jednotka hmotnosti pre seno a slámu (16 kg až 27 kg)
TUB stará anglická jednotka hmotnosti (asi 27 kg alebo 38 kg)
UNCA britská hmotnostná jednotka, anglická jednotka hmotnosti