Výsledky vyhľadávania pre Angl pristav

AAPA American Association of Port Authorities, Americké združenie prístavných úradov (angl.skr.)
DOVER mesto vo Veľkej Británii, anglický prístav
MLS Microwave Landing System, mikrovlnný pristávací systém (angl.skr.)
PORT prístav, po anglicky
PRESTON anglické prístavné mesto