Výsledky vyhľadávania pre Anglicka skratka s r o

AAA Anglická únia atlétov (angl.skr.)
ESL anglická jazyková skr.
FIOS anglická skr. z lodnej dopravy (Free In Out and Stowed)
HR anglická skr. hodiny (hour)
LT anglická skr. poručíka (leutenant)
MEB Rozhlasová a televízna spoločnosť Stredného východu (anglická skr.)
MRA mezinarodní anglická skr.
OED oxfordský anglický slovník (anglická skr.)
UN United Nations, anglická skr. OSN