Výsledky vyhľadávania pre Aniva

ABSCES telová dutina vyplnená hlienom alebo hnisom, hnisavé skvapalnenie tkaniva, hľuza, hnisavé ložisko, ložisko hnisu (lek.)
ADENOMYÓM nezhubný nádor zo svalového a žľazového tkaniva
ADIPÓM nezhubný nádor z tukového tkaniva
ADIPONEKRÓZA odumretie tukového tkaniva
ALGIA druhá časť zložených slov označujúca bolesť orgánu alebo tkaniva
ALOPLASTIKA nahradenie strateného tkaniva neživým umelým materiálom
ANOXIA nedostatok kyslíka v tkanivách, bezkyslíkaté prostredie
ASTROCYT bunka podporného nervového tkaniva hviezdicového tvaru
ATROFIA chradnutie, zmenšenie, zakrpatenie telesných orgánov, tkaniva, bunky a pod.
BANKA peňažný ústav realizujúci rôzne druhy finančných, najmä úverových operácií, zdravotnícke oddelenie skladujúce obranné tkanivá, tekutiny a orgány na ďalšie liečebné zákroky, počítačový súbor dát, databanka