Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Ano

A TEMPO v pohybe, v tempe skôr udanom (hud.)
A.M. ráno, po anglicky
AAKJAER dánsky spisovateľ - prozaik a básnik, autor sociálne ladených románov (Jeppe, 1866-1930)
AAMU ráno, po fínsky
ABAKA manilské konope, textilná surovina z vlákien filipínskeho banánovníka
ABAKUS abeceda v starom Egypte, u starých Rimanov ozdobný stolík, graficky znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií
ABBÚD libanonský novinár, spisovateľ, dramatik, literárny kritik a prekladateľ (Marún, 1886-1962)
ABDI praotec Etanov (bibl.)
ABIOTICKÝ neživý, neschopný života, týkajúci sa anorganickej zložky prírody
ABLEGÁCIA ustanovenie zástupcu vyslanca (zastar.)