Výsledky vyhľadávania pre Anorganicky

AKRÉCIA rast anorganických telies prirastaním nových častíc na vonkajšej strane
ASIMILÁCIA premena anorganických látok v rastlinách na organické, prispôsobenie (sa), splývanie, spodobovanie hlások
AUTOTROFIA spôsob výživy zelených rastlín a niektorých baktéri, odoberajúcich uhlík z oxidu uhličitého a získavajúcich energiu zo svetla alebo oxidáciou anorganických látok
CHEMOTROPIA schopnosť organizmov živiť sa anorganickými zlúčeninami
NEÚSTROJNÝ anorganický neživý