Výsledky vyhľadávania pre Apa

ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom, povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca, chirurgický zákrok na povrchu tela, patologické odlúpnutie sietnice
ABLÁCIA povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca
ABLANICA slovanské pohrebisko v juhozápadnom Bulharsku
ABRAHAMIAN švédsky zápasník (Ara, *1975)
ABREAKCIA odreagovanie vybitím napätia, uvoľnenie napätia, odreagovanie, katarzia
ABSCES telová dutina vyplnená hlienom alebo hnisom, hnisavé skvapalnenie tkaniva, hľuza, hnisavé ložisko, ložisko hnisu (lek.)
ABURA africké drevo, druh afrického dreva, drevo zo západnej Afriky
ABVOLT jednotka napätia, jednotka pre napätie, značka aV
ACETOÍN kvapalina vznikajúca pri kvasení
ACETOL bezfarebná kvapalina vznikajúca oxidáciou propylénglykolu