Výsledky vyhľadávania pre Apla

ABANDONOVAL prenechal štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONOVALA prenechala štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONOVALI prenechali štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONOVALO prenechalo štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONOVANIE odstúpenie od dontovového obchodu uzavretého na burze zaplatením vopred dohodnutej prémie
ABANDONOVAŤ prenechať štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONUJ prenechaj štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONUJE prenechá štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONUJEME prenecháme štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONUJETE prenecháte štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla