Výsledky vyhľadávania pre Arat

AHOJ kamarátsky pozdrav
ALBIKÁCIA neschopnosť rastlín vytvárať chlorofyl, zbelenie pokrývky tela živočíchov v polárnych oblastiach
APARAT aparát, po poľsky
ARATOV patriaci Aratovi
ASPERMATIZMUS neschopnosť vytvárať alebo vylučovať spermie, chýbanie spermií v ejakuláte, aspermia
AVESTA zbierka posvätných kníh s učením staroiránskeho mysliteľa Zarathustru
BACHOFEN švajčiarsky právnik (zakladateľ právnej komparatistiky) a historik náboženstva, zaoberal sa aj filológiou a etnografiou (Johann Jacob, 1815-1887)
BALÁCHAŤ balamutiť drístať (hovor.) klamať miasť tárať trepať (hovor.) zavádzať
BALUŠIŤ blúzniť, bľabotať, tárať
BÁRÁNY rakúsky fyziológ maďarského pôvodu, v roku 1914 získal Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu za výskum vestibulárneho aparátu vnútorného ucha (Robert, 1876-1936)