Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Arkot

BARBITURÁT uspávací a narkotizujúci prípravok, hypnotikum a sedatívum
BARBITURÁTY uspávacie a narkotizujúce prípravky, hypnotiká a sedatíva, deriváty kyseliny barbiturovej
ÉTER narkotikum, ľahko prchavá tekutina, narkotizačný prostriedok (lek.)
CHLOROFORM prchavá bezfarebná kvapalina sladkastého zápachu používaná ako rozpúšťadlo a narkotikum, trichlórmetán
LSD druh narkotika
LUMINÁL druh liečiva, veronálové narkotikum
MROSA narkotikum
NARKOMAN človek užívajúci narkotiká
NARKOTIZÁCIA strata vnímania bolesti a strata vedomia pacienta vyvolaná narkotikami, napr. pri operácii, uspatie narkotickými prostriedkami