Výsledky vyhľadávania pre Armáda

ARMADA armáda, po španielsky
ARMEE armáda, po nemecky
ARMY armáda, po anglicky
ASR Armáda Slovenskej republiky (skr.)
BIMBAŠA, BIMBAŠI hodnosť majora v daktorých armádach (napr. v egyptskej, tureckej armáde)
BUNDESWEHR armáda Spolkovej republiky Nemecko
ČA česká armáda (skr.)
ELAS Grécka jednotná národnooslobodzovacia armáda
IA Irken Armada
IRA tajná Írska republikánska armáda, Irish Republican Army (skr.), tajná írska organizácia