Výsledky vyhľadávania pre Armády skr

CIC výzvedná služba armády USA (skr.)
DA Dom armády (skr.)
ELAS skr. gréckej armády
OTA skr. organizácia tajnej armády