Výsledky vyhľadávania pre Aspirant

AŠPIRANTÚRA príprava ašpiranta
ČAKATEĽ ašpirant, kandidát, uchádzač
KADET ašpirant (zastar.)
UCHÁDZAČ ašpirant, kandidát