Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Atom v

AAVA American Association of Veterinary Anatomists
ADEND skupina atómov okolo atómového centra
ADEND skupina atómov sústredená okolo atómového centra
AE atómová elektráreň (skr.)
AEEN Európska agentúra pre atómovú energiu
AGRÉMENT súhlas udelený prijímajúcim štátom s ustanovením vedúceho cudzej diplomatickej misie
AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
ALICYKLICKÝ označenie uhľovodíkov a ich derivátov s reťazcami kruhovito usporiadaných atómov uhlíka
ALKÉN nenasýtený uhľovodík s jednou trojitou väzbou medzi atómami uhlíka v otvorenom reťazci
ALKYL chemický radikál uhľovodíkov, jednoväzbový uhlíkový zvyšok odvodený od molekuly nasýteného uhľovodíka odtrhnutím atómu vodíka