Výsledky vyhľadávania pre Autor básní

AAKJAER dánsky spisovateľ - prozaik a básnik, autor sociálne ladených románov (Jeppe, 1866-1930)
BECKETT írsky spisovateľ, prozaik, autor absurdných drám, rozhlasových a televíznych hier, scenárov a románov, básnik a prekladateľ (Samuel Barclay, 1906-1989)
BINDZÁR slovenský divadelný, televízny a filmový režisér a scenárista, autor rozhlasových a divadelných hier, publicista, pesničkár a básnik (Juraj, *1943)
DĚDEČEK český pesničkár, básnik, textár, prekladateľ a autor početných rozhlasových a televiznych programov (Jiří, *1953)
DUŠEK slovenský spisovateľ (básnik, prozaik), filmový scenárista, autor rozhlasových hier a literatúry pre deti a mládež (Dušan, *1946)
ERSOY turecký básnik, spisovateľ a politik, autor tureckej hymny (Mehmet Akif, 1873-1936)
EZRA židovský básnik, filozof, novoplatonik, gramatik a autor biblických komentárov (Abraham ibn, 1089 alebo 1092/1093-1164/1167)
FERKO slovenský prozaik, básnik, dramatik a autor literatúry pre deti a mládež, brat Vladimíra Ferka a strýko Andreja Ferka (Milan, *1929)
HEINE nemecký básnik a prozaik vychádzajúci z romantizmu, autor teoretických spisov o kultúre a filozofii, revolučný demokrat (Heinrich, 1797-1856)
HEVIER slovenský spisovateľ (básnik, prozaik, dramatik), scenárista, textár a vysokoškolský profesor, autor literatúry pre deti a mládež (Daniel, *1955)
HRUBÍN český spisovateľ, autor prírodnej a milostnej lyriky, neskôr básnik obáv (František, 1910-1971)
CHALUPKA slovenský romantický básnik a evanjelický kňaz, mladší brat Jána Chalupku, spoluautor Memoranda slovenského národa (Samo, 1812-1883)
JANOVIC slovenský spisovateľ, novinár, textár, básnik, autor rozhlasových, televíznych, divadelných hier a autor literatúry pre deti a mládež (Tomáš, *1937)
KALINKA slovenský básnik a autor náboženskej literatúry (Joachim, 1601-1678)
KAPLICKÝ český prozaik publicista a epický básnik predovšetkým je známy ako autor historickej beletrie (Václav 1895-1982)
KLÁTIK slovenský básnik, prozaik, literárny historik a kritik, prekladateľ, autor kníh pre deti a mládež (Zlatko, 1922-1990)
KLIMÁČEK slovenský spisovateľ (dramatik, básnik, prozaik), režisér, scenárista a herec divadla GUnaGU, autor kníh pre deti a mládež (Viliam, *1958)
KOČAN slovenský spisovateľ, básnik a dramatik, autor rozhlasových a televíznych hier pre deti a mládež (Mikuláš, *1946)
KOŽÍK český básnik a autor životopisných románov
LAGERKVIST švédsky spisovateľ - básnik, dramatik, románopisec a autor poviedok a esejí (Pär, 1891-1974)
LAWRENCE britský (anglický) spisovateľ, predstaviteľ anglického modernizmu, autor románov, poviedok, reportáží, básní a literárnokritických diel (David Herbert, 1885-1930)
LECHAN slovenský básnik a humorista, autor literatúry pre deti a mládež (Milan, *1943)
LEIKERT slovenský spisovateľ (básnik a autor literatúry faktu) (Jozef, *1955)
MACOUREK český básník dramatik autor rozprávkových próz filmový scenárista (Miloš 1926-2002)
MATÚŠKA slovenský romantický spisovateľ (básnik, prozaik a dramatik), autor textu slovenskej hymny (Janko, 1821-1877)