Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Avaz

AKE guinejské zlaté závažie
AKT záväzné ustanovenie štátneho orgánu
ALIUD iné ako dohodnuté plnenie záväzku vedúce k zániku záväzku
ASIGNÁT osoba, ktorá plní záväzok na príkaz tretieho, papierový peniaz za Veľkej francúzskej revolúcie v 18. storočí
AVÁZ sídlo v Iráne, i Áváz
BLANÁR slovenský jazykovedec, najzávažnejšie sú výsledky jeho výskumu zo všeobecnej, slovanskej a slovenskej onomastiky (Vincent, *1920)
BOND dlhopis, záväzok, obligácia, dielčí dlžobný úpis
BOND dlhopis, záväzok, obligácia, dielčí dlžobný úpis, zúročený cenný papier
DEBT záväzok, po anglicky
DEKLARÁCIA prehlásenie, najčastejšie verejné a slávnostné, vyhlásenie politika k závažnej otázke, prehlásenie o obsahu zásielky, kamióna a pod.