Výsledky vyhľadávania pre Average skratka

AC average cost (skr.), priemerné náklady (angl.skr.)
ATC average total cost (skr.), priemerné celkové náklady (angl.skr.)
PAR Peak-to-average ratio (skr.)