Výsledky vyhľadávania pre Azory

HANCOCK britský spisovateľ, autor populárnovedeckých titulov prezentujúcich rôzne prevratné a kontroverzné názory na dávne dejiny (Graham, *1951)
CHAMELEÓN hmyzožravý plaz, ktorý sa farbou tela prispôsobuje okoliu, v prenesenom zmysle človek meniaci často svoje presvedčenie a názory
KONFUCIANIZMUS názory a súhrn učenia Konfucia (žil 551-479 pred n.l.), neskôr čínske oficiálne náboženstvo, konfuciánstvo
MIENKY názory
ROZUMY názory, vedomosti (hovor.)
TEOGONIA názory na pôvod, vznik, zrodenie bohov a sveta
TEOZOFIA mystické učenie o bohu a božstve vôbec, spájajúce názory okultizmu, panteizmu a kresťanstva
TROCKIZMUS názory l. d. trockého a jeho stúpencov odlišné od oficiálnej boľševickej politiky
ŽONGLÉR človek meniaci stanoviská a názory (pren.)