Výsledky vyhľadávania pre Bár

AAB Associació Aquariòfila de Barcelona
ABRAHÁMOVCE slovenská obec v okrese Bardejov
AC Antigua a Barbuda - zastaralá skr. NATO
ACEROLA barbadoská čerešňa
ADJUVATIKA náuka o kompenzačných pomôckach, napr. barliach, vozíkoch a pod.
AG Antigua a Barbuda (kód)
AG Antigua a Barbuda (MPZ)
AGGTELEK jaskynný systém Baradla pri obci Aggtelek
AGNUS DEI Baránok Boží, symbol smrti Krista ako vykupiteľa
AGNUSDEI baránok boží