Výsledky vyhľadávania pre Báseň zo života pastierov

EKLOGA idylická báseň zo života pastierov, hudobná skladba pastorálneho rázu, výťah z diela, idyla, selanka (lit.)