Výsledky vyhľadávania pre Býva knižne

DLEL prebýval (kniž.)
DLEL prebýval niekde (kniž.)
DLIEŤ spočívať, prebývať (kniž.)
HELÉN staroveký Grék, starý obyvateľ starej Helady (kniž.)