Výsledky vyhľadávania pre BELGICKÝ spisovateľ

BLASBAND belgický filmový režisér a spisovateľ píšuci po francúzsky (Philippe, *1964)
DE COSTER belgický spisovateľ (Charles, 1827-1879)
DE GHELEDERODE belgický spisovateľ a dramatik (Michel, 1898-1962)
DECOSTER belgický spisovateľ (charles, 1827-1879)
DEGHELEDERODE belgický spisovateľ a dramatik (Michel 1898-1962)
EEKHOUD belgický spisovateľ (Georges 1854–1927)
ELSKAMP belgický spisovateľ (Max, 1862-1931)
MAETERLINCK belgický spisovateľ (dramatik a básnik) píšuci po francúzsky, nositeľ Nobelovej ceny za rok 1911 (Maurice, 1862-1949)
MOCKEL belgický spisovateľ - básnik (Albert, 1866-1945)
VAN LERBERGHE belgický spisovateľ (Charles, 1861-1907)