Výsledky vyhľadávania pre BN NORMA

ABNORMALITA abnormálnosť, nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť
ABNORMITA abnormalita
ABNORMNÝ abnormálny
DYSERGIA dyzergia abnormálny spôsob reakcie porucha voľného správania
KESONOVÁ CHOROBA vzniká pri zanedbaní potrebnej opatrnosti pri prechode z miest väčšieho pretlaku do normálneho ovzdušia
KESONOVÁCHOROBA vzniká pri zanedbaní potrebnej opatrnosti pri prechode z miest väčšieho pretlaku do normálneho ovzdušia
NAD No Abnormality Detected