Výsledky vyhľadávania pre Ba ano

AAKJAER dánsky spisovateľ - prozaik a básnik, autor sociálne ladených románov (Jeppe, 1866-1930)
ABAKA manilské konope, textilná surovina z vlákien filipínskeho banánovníka
ABAKA vlákno z listov banánovníka
ABBÚD libanonský novinár, spisovateľ, dramatik, literárny kritik a prekladateľ (Marún, 1886-1962)
ADVENT doba pred Vianocami
AGEE americký básnik, kritik, románopisec, dramatik a scenárista (James, 1909-1955)
AGNUS DEI Baránok Boží, symbol smrti Krista ako vykupiteľa
AGNUSDEI baránok boží
AKBAR mogulský vládca, indický panovník (Akbar Veľký, 1542-1605)
AKL libanonský básnik (Sa'id)