Výsledky vyhľadávania pre Bakalar na 2 písmená

BC bakalár (skr.)
BD akademický titul: Bakalár študujúci bohoslovectvo
BT bakalár teológie (skr.)
CHB bakalár chirurgie (lat. skr.)