Výsledky vyhľadávania pre Baletný postoj na jednej nohe na 7 písmen

ATITÚDA držanie tela, postoj, vzťah, názor, baletný postoj na jednej nohe so zanožením druhej nohy ohnutej v kolene