Výsledky vyhľadávania pre Balk

ADE balkánske sídlo
AKOV balkánska dutá miera, balkánska objemová jednotka 56,6 l, jednotka objemu
AKOV balkánska objemová miera
AKOV balkánsky okov
AMIR balkánske mužské meno
ARKIER krytý balkón
ATLANT telamon, stĺpová podpora balkóna mužskej postavy
BAČ balkánske sídlo
BALCONY balkón, po anglicky
BALK balkánsky (skr.)