Výsledky vyhľadávania pre Baník

ANNA svätica, patrónka matiek, manželstva, tehotných aj bezdetných žien, baníkov v strieborných baniach a povrazníkov. Podľa kresťanskej legendy matka Panny Márie, ktorú počala, keď sa jej zjavil anjel.
BAŇÁR baník (nár.)
BAŇÁR baník (náreč.)
BARBORA (4. december) svätica, patrónka baníkov, delostrelcov, zajatcov, prachárov, hasičov, hutníkov, kamenárov, hrobárov, zvonárov, ochrankyňa pred búrkou, morom a horúčkou
ČELBÁR baník pracujúci pri razení banského diela (zastar.)
HAVIAR školený baník
CHODBÁR baník raziaci chodby
KLOPAČKA nástroj na zvolávanie baníkov do bane
SLANG reč určitej spoločenskej skupiny vydelenej obyčajne podľa zamestnania (napr. športovcov, baníkov a pod.) a charakteristickej svojským slovníkom