Výsledky vyhľadávania pre Baptisti

BAPTISTA príslušník baptistickej cirkvi
BUNYAN anglický spisovateľ a baptistický kazateľ (John, 1628-1688)
FRIČ český baptistický misionár (Otakar, 1877-1953)
ŠOLC český baptistický kazateľ a tenista (Miloš, 1911-2007)