Výsledky vyhľadávania pre Bežn

AC account current (skr.), bežný účet (angl.skr.)
AC v bežnom roku, tohto roku (anni curentis - lat. skr.)
AL CORSO v bežnom kurze
ALMUKANTARÁT v astronómii myslená kružnica rovnobežná s obzorníkom
AMABILE nežne, ľúbezne, roztomilo (hud.)
AMABILE v hudbe: nežne, ľúbezne, sladko
AMOROSO ľúbezne, nežne, ľúbostne (hud.)
AMPLITÚDA rozkyv, rozkmit, najväčšia vzdialenosť od rovnobežného stavu, rozsah
ANOTÁCIA predbežné oznámenie o nejakom diele alebo činnosti, stručná charakteristika literárneho diela pre propagačné alebo knihovnícke účely, pripájanie poznámok k textu
ASTEROID drobná obežnica obiehajúca medzi Marsom a Jupiterom, planétka, vesmírne teleso