Výsledky vyhľadávania pre Beru

AC axiom of choice (skr.), axióm výberu (angl.skr.)
BBB BerufsBildungBaden
DARWINIZMUS vývojová teória organizmov na základe prirodzeného výberu
OPTIMALIZÁCIA proces výberu najlepšieho variantu z množstva možných javov
OSMELIASA naberú smelosť, odvážia sa
PH iniciálky speváka Haberu
POBERÚ postupne zoberú
POLOCELOK spôsob záberu (film.)
SELEKTÍVNOSŤ výberovosť, schopnosť, presnosť rozlíšenia, výberu, selektivita
UBERÚ odoberú