Výsledky vyhľadávania pre Beru

AC axiom of choice (skr.), axióm výberu (angl.skr.)
BBB BerufsBildungBaden
DARWINIZMUS vývojová teória organizmov na základe prirodzeného výberu
OPTIMALIZÁCIA proces výberu najlepšieho variantu z množstva možných javov
OSMELIASA naberú smelosť, odvážia sa
PH iniciálky speváka Haberu
POBERÚ postupne zoberú
SELEKTÍVNOSŤ výberovosť, schopnosť, presnosť rozlíšenia, výberu, selektivita
UBERÚ odoberú
UNGELT stredoveký trhový poplatok, miesto výberu tohto poplatku, v stredovekých mestách sklad tovaru a miesto pobytu cudzozemských kupcov