Výsledky vyhľadávania pre Bez seba

HIN bez seba (hovor.)
JUXTAPOZÍCIA položenie dvoch textov vedľa seba za účelom ich porovnania, rast kryštálu prikladaním ďalších vrstiev rovnakého minerálu na menších jedincov, tvorenie slov spojením dvoch alebo viacerých slov bez zmeny ich podoby
SAMBO bojový šport - druh zápasenia, sebaobrana bez zbrane