Výsledky vyhľadávania pre Biblické p

AMIEL otec biblickej postavy Betsabe - manželky kráľa Dávida a starý otec kráľa Šalamúna, i Eliam
ARAM biblický názov Sýrie, biblické pomenovanie Sýrie, Sýria (bibl.)
KALVÁRIA umelecké zobrazenie Ježiša Krista, veľké utrpenie (prenes.) - podľa biblickej hory Kalvária, na ktorej bol Ježiš ukrižovaný
LAZAR chorý človek, mrzák, chudák, úbožiak, podľa biblického Lazara
NINIVE biblické mesto, metropola starovekej Asýrie
TAMAR biblické mesto, i Palmýra
TOHUVABOHU biblické označenie chaosu pred stvorením sveta