Výsledky vyhľadávania pre Bil exp

ČIAPALA bila (expr.)
LOMILOSA bilo sa (expr.)
OCINTLAVELI zoslabili (expr.)
PIPLALA zdĺhavo robila (expr.)
PRAL SA bil sa, expr.
SEKALSA bil sa (expr.)
SKÁNTRIL zahubil (expr.)
SPRALA zničila, zbila (expr.)
SPRALO zbilo (expr.)
ŤALASA bila sa (expr.)