Výsledky vyhľadávania pre Bil exp

ČIAPALA bila (expr.)
LOMILOSA bilo sa (expr.)
OCINTLAVELI zoslabili (expr.)
PIPLALA zdĺhavo robila (expr.)
PRAL SA bil sa, expr.
RUVALO SA prudko sa bilo (expr.)
SCÁPAL zbil (expr.)
SEKALSA bil sa (expr.)
SKÁNTRIL zahubil (expr.)
SPRALA zničila, zbila (expr.)