Výsledky vyhľadávania pre Boh po lat

ANÚPEV egyptský boh mŕtvych kruh, po latinsky
APOLLO latinský názov starogréckeho, etruského a starorímskeho boha (Apollón)
CARMACK objaviteľ bohatého náleziska zlata na potoku Bonanza Creek, na Klondike (George, 1860-1922)
DANA Slnkobohyňa. Jej spojitosť so slnkom je v jej zjave (zlaté vlasy, biele telo) a takisto v jazdí na zlatom vozíku (častá metafora slnka u Slovanov)
DEA bohyňa, po latinsky
DEO boh, po latinsky
DEUS boh, po latinsky
KÉFAS čo v preklade znamená Peter, „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ v Novom zákone je toto slovo v súvislosti s Ježišom používané vždy ako skutočne náboženské klaňanie sa, ktoré je inak vyhradené iba Bohu
MERKANTILIZMUS v 16. – 18. storočí hospodárska politika hľadajúca zdroje bohatstva v obchode a hromadení kapitálu, predovšetkým však zlata a striebra
UNI etruská bohyňa latinského pôvodu