Výsledky vyhľadávania pre Bránia

ANTIVÍROVÝ odstraňujúci počítačové vírusy a/alebo brániaci
BAKTERIOSTATICKÝ brániaci rastu mikróbov
BALISTIKA náuka o zákonitostiach pohybu striel a rakiet, náuka o strelive a strelných zbraniach
EKDÝZIA zvliekanie, odkladanie starej pokožky brániacej rastu tela u hlíst, hadov a pod.
MIER pokoj zbraniam, stav bez vojny, pokoj zbraní
PROTIVÍROVÝ odstraňujúci počítačové vírusy a/alebo brániaci ich preniknutiu do počítača
RIS Rail Integration System, zariadenie na mnohých moderných zbraniach.
UHÁJA ubránia