Výsledky vyhľadávania pre Braz dial

BISPO brazílsky atlét - diaľkar (Rogério, *1985)
DA COSTA brazílsky atlét - bežec na dlhé vzdialenosti (Ronaldo, *1970)
DE LIMA brazílsky atlét - bežec na dlhé vzdialenosti (Vanderlei, *1969)
DELIMA brazílsky atlét - bežec na dlhé vzdialenosti (Vanderlei *1969)
GREGÓRIO brazílsky atlét - diaľkar a trojskokan (Jadel, *1980)
PERSPEKTÍVA spôsob zobrazovania priestorových útvarov, pri ktorom sa zbiehajú rovnobežky a vzdialené predmety pôsobia menšie, vyhliadky do budúcnosti, hľadisko, stanovisko, výhľad
TELEMETER dvojobrazový geodetický diaľkomer
TELEVÍZIA prenos obrazu a zvuku na diaľku pomocou elektromagnetických vĺn a ich zobrazenie na obrazovke televízora
TELEVÍZOR prístroj na zobrazovanie diaľkovo prenášaných obrazov – televízneho vysielania, televízny prijímač