Výsledky vyhľadávania pre Bridge

ATLAS iný názov pre počítač Titan na University of Cambridge
CIE Cambridge International Examinations
CUDWORTH anglický filozof, zakladateľ a hlavný predstaviteľ cambridgeskej školy platonizmu (Ralph, 1617-1688)
EBA Electronic Bridge Accessories
MORE anglický filozof, predstaviteľ cambridgeskej školy platonizmu (Henry, 1614-1687)
WBF world bridge federation (skr.)
WBF World Bridge Federation, Svetová bridžová federácia (angl.skr.)
WHEWELL anglický vedec, postupne profesor matematiky, mineralógie a filozofie morálky v Cambridge (William, 1794-1866)