Výsledky vyhľadávania pre Bruno

APITZ nemecký prozaik a dramatik (Bruno 1900-1979)
BAIAO bývalý portugalský futbalista (Bruno, 1985-2004)
BAUER nemecký filozof, teológ, historik, predstaviteľ mladohegelovstva (Bruno, 1809-1882)
BAUCH nemecký filozof, vychádzajúc z Kantovej Kritiky čistej súdnosti interpretoval Kantovo učenie ako teóriu kultúry ovládanú ideou hodnoty (Bruno, 1877-1942)
BELLONE bývalý francúzsky futbalista (Bruno, *1962)
BETTELHEIM židovský a americký spisovateľ, filozof a detský psychológ (Bruno, 1903-1990)
BRÚNÓ maďarské mužské meno (Bruno)
BRUNOLD nemecké mužské meno (Bruno)
ECHAGARAY mexický tenista (Bruno, *1983)
GERVAIS kanadský hokejista (Bruno, *1984)