Výsledky vyhľadávania pre Bur sa

ADALRAM salzburský arcibiskup
AKCELERÁTOR časť motorového vozidla, ktorou sa zrýchľuje činnosť motora, súčasť karburátora („plynový pedál“), urýchľovač, koeficient vyjadrujúci vplyv nárastu dopytu po tovare na rast dopytu po investíciach
BETLEN sedmohradské knieža a vodca protihabsburského povstania v Kráľovskom Uhorsku na území dnešného Slovenska jeho ozbrojené vystúpenie bolo sčasti súčasťou tridsaťročnej vojny viedol aktívnu protestantsky orientovanú zahraničnú politiku (Gabriel 1580-1629)
BLIZARD prudká snehová búrka v Kanade a USA
BORROUGHS americký spisovateľ, pravnuk Williama Sewarda Burroughsa (William S., 1914-1997)
BROJ búr sa
BROJA búria sa
BURGUNDSKÝ týkajúci sa Burgundska
BURGUNDSKÝ týkajúci sa Burgundska vo Francúzsku
DAVID luxemburský šachista (Alberto, *1970)