Výsledky vyhľadávania pre Cín latinsky

ACTA činy, po latinsky
CAUSA príčina, po latinsky
DIES NEFASTUS po latinsky, Neúradný deň, Sviatočný deň. Takto sa nazývali dni v rímskom kalendári, v ktorých bolo z náboženských dôvodov zakázané vykonávať akúkoľvek verejnú činnosť
ORA oroduj, z latinčiny, po latinsky