Výsledky vyhľadávania pre C chem. na 6 písmen

ACETÁT soľ kyseliny octovej, octan (chem.)
ALDÓZA cukor s aldehydovou skupinou v molekule, druh cukru (chem.)
ALKÍNY acetylény (chem.)
CERIUM ce chem.zn.
KALOTA zvon klobúčik (chem.)
ONONÍN druh glykozidu, glykozid v koreni Ihlice tŕnistej (chem.)
STANÁT zlúčenina cínu (chem.)
VÁPNIK Ca - chem.zn.