Výsledky vyhľadávania pre CIVIL

AC Associación Civil, názov pre španielske neziskové organizácie
ACANCEH stredisko mayskej civilizácie v Mexiku
AGENT tajný policajt v civile, špión
AKSUM etiópska civilizácia
ARCHAICKÁ KULTÚRA časť predkolumbovskej civilizácie vo východnej Severnej Amerike
ARCHAICKÁKULTÚRA časť predkolumbovskej civilizácie vo východnej Severnej Amerike
BARBAR necivilizovaný človek, nevzdelanec
BARBAR necivilizovaný človek, nevzdelanec, hrubián, násilník, u starých Rimanov a Grékov označenie cudzinca
BARBARSTVO obdobie vývoja ľudskej spoločnosti pred nástupom civilizácie, kultúrna nevzdelanosť, nekultúrnosť
CASA Civil Aviation Safety Authority