Výsledky vyhľadávania pre Cast, zlozka

ČLÁNOK diel, časť, čiastka, zložka, súčasť celku
ELEMENT základná zložka, prvok, súčasť, živel