Výsledky vyhľadávania pre Cast li

ABA Australian Broadcasting Authority
ABAK časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAKUS časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABC Australian Broadcasting Commission
ABD v mohamedánskych krajinách sluha a ctiteľ boha, neskôr súčasť arabských mien, moslimský sluha a ctiteľ Boha
ABSTINENCIA zdržanlivosť od pôžitkov, napr. alkoholu, neúčasť na spoločenských akciách
ADJUVANCIE súčasti lieku zosilujúce účinok vlastného liečiva
AERO prvá časť zložených slov s významom vzduch alebo lietadlo
AEROPAUZA časť horných vrstiev atmosféry, kde nie je možné lietať
AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti