Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Cast pola

ELEKTROSTATIKA štúdium elektrického poľa častíc alebo telies, ktoré sú v pokoji voči uvažovanej inerciálnej sústave, náuka o vlastnostiach a vzájomnom pôsobení elektrických nábojov bez elektrického prúdu
FOTÓN častica elektromagnetického poľa
GRAVITÓN hypotetická častica sprostredkujúca gravitáciu, najmenší balíček gravitačného silového poľa, kvantum tiažového poľa
HON časť poľa
INDUKCIA úvod uvedenie postup od zvláštneho k všeobecnému úsudok smerujúci od jednotlivého ku všeobecnému vektorová veličina charakterizujúca elektrické magnetické alebo elektromagnetické javy vzniknuté vložením látky do takéhoto poľa v biológii súčasť proce
PÓL časť stroja nesúca budiace vinutie na vytvorenie magnetického poľa (elektr.)
POLOM polámaná časť lesa
TAL časť poľa (zastar.)