Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Cast uzemi

ANEKTOVAŤ násilím obsadiť a pripojiť územie cudzieho štátu alebo jeho časti
ANEXIA násilné pripojenie cudzieho štátu alebo jeho časti k inému štátnemu územiu, zábor územia, anšlus
AREÁL zemepisná oblasť, súvislá plocha pozemkov s určitým účelovým charakterom, vymedzená časť územia s komplexom stavieb tvoriacich celok, napríklad športový areál, oblasť výskytu určitého druhu živočíchov alebo rastlín
BETLEN sedmohradské knieža a vodca protihabsburského povstania v Kráľovskom Uhorsku na území dnešného Slovenska jeho ozbrojené vystúpenie bolo sčasti súčasťou tridsaťročnej vojny viedol aktívnu protestantsky orientovanú zahraničnú politiku (Gabriel 1580-1629)
FAUNISTIKA náuka o faune, výskum rozšírenia fauny na konkrétnom území, súčasť zoológie
GÁLIA latinský názov územia dnešného Francúzska, Belgicka, časti
GALIA latinský názov územia dnešného Francúzska, Belgicka, časti Nemecka a severného Talianska, krajiny Galov (Keltov)
INTRAVILÁN zastavaná časť územia obce, stavebný pozemok v katastri obce
IREDENTA šovinistické hnutie za pripojenie časti štátneho územia obývaného národnostnou menšinou ku štátu, ktorého štátotvorným národom je národ, ku ktorému sa menšina hlási
RAJÓN časť územia